Contact Us

DASFAA 2023 Secretariat

Zirui Chen

Email: email


Entity name: XinCheng Business Convention (Tianjin) Co., Ltd.

Contact address: Room 4204, Block A, Guomao Office Building, No.39 Nanjing Road, Hexi District, Tianjin